Succes verzekerd

Huurcontract afsluiten ?

Getekend is getekend

Getekend is getekend: het is in vastgoedland een waarheid als een koe. Al beseft niet iedereen dat.Zo zijn er soms huurders die een huurovereenkomst tekenen, maar zich nog voor de ingenottreding plots bedenken en onder het contract uit willen. ' Ik moet nu toch geen schadevergoeding betalen, zeker?', klinkt het dan vaak. Hoe moet je hier als verhuurder meer omgaan?


1. Clausule of geen clausule

Juridisch gezien komt de beslissing van de huurder neer op een contractbreuk. Hij weigert immers om de overeenkomst verder uit te voeren. De verhuurder heeft dan ook recht op een vergoeding voor de schade die hij lijdt door deze contractbreuk. Het kan zijn dat in dit verband een clausule opgenomen is in de huurovereenkomst. Zo niet zal de verhuurder zijn reële schade moeten bewijzen.


2. Minnelijke ontbinding

Raken huurder en verhuurder het eens over het bedrag van de verbrekingsvergoeding, dan doen ze er goed aan een document te ondertekenen tot minnelijke ontbinding van de huurovereenkomst. Daarin staat beschreven dat de partijen akkoord gaan om de huurovereenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat de huurder een nader bepaalde verbrekingsvergoeding betaalt.


3. Wees zeker van je stuk

Komen ze hierover niet overeen, dan zullen ze het geschil voor de vrederechter moeten brengen. Met andere woorden je bent maar beter zeker van je stuk vooraleer je je handtekening ergens onder zet.

(bron cib.be )

Contacteer ons
Openingsuren

Ma - Vrij: 9.30u - 12u en
13.30u-17.30u

Afspraak: na 17.30u, op zaterdag
en woensdag- en vrijdagnamiddag

Adres

Rubensstraat 141
2300 Turnhout